Inspektor Ochrony Danych przypomina, że kwestiach kontrolowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w szkolnych lekcjach religii nigdy nie wolno żądać od katechetów listy uczniów, którzy wypisali się lub zostali wypisani przez rodziców bądź innych opiekunów prawnych z katechezy. W ostatnim czasie KIOD rozstrzygnął, że nie należy pozyskiwać również listy uczniów uczestniczących w katechezie, co było w diecezjach dość rozpowszechnionym sposobem weryfikacji. („Kurenda” nr 44, poz. 177)

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk