Polska na tle innych krajów: w 23 krajach Unii Europejskiej religia nauczana jest w szkołach publicznych. Polska, gdzie nauka religii powróciła do szkół po 1989 r., wypełnia europejskie standardy w tym zakresie.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk