Na mocy Listu apostolskiego w formie Motu proprio Antiquum ministerium Ojciec Święty ustanowił w całym Kościele posługę katechety. Będą ją pełniły osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca, wykonując ją w sposób świecki, zgodnie z naturą tej posługi.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Papież ustanowił świecką posługę katechety.docx)List apostolski[.docx]25 kB

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk