Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Szkoła Letnia „Wolność kocham i rozumiem”

Opublikowano: 10 czerwca 2022 r.


W dniach 21-25 sierpnia 2022 r. w Toruniu odbędzie się Szkoła Letnia „WOLNOŚĆ kocham i rozumiem: między wolnością wypowiedzi a wolnością religijną”.

Podejrzyj w nowej zakładce

Celem Szkoły Letniej organizowanej przez Laboratorium Wolności Religijnej jest zwiększenie świadomości wśród odbiorców na temat prewencji przestępstw oraz wszelkich naruszeń przeciwko wolności sumienia i wyznania. W tej edycji chcemy przyjrzeć się relacjom pomiędzy dwoma kluczowymi prawami człowieka – wolnością religii i wolnością słowa. Udział w naszej Szkole będzie dawał możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania prawa prasowego, prawa reklamy, rozumienia wolności słowa i religii, kodeksów etycznych i zawodowych, etyki dziennikarstwa, ochrony uczuć religijnych, etc.

Szkoła Letnia dedykowana jest studentom, doktorantom i młodym naukowcom (zwłaszcza dziennikarstwa, prawa i nauk pokrewnych). Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” powstałego z inicjatywy Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jak wziąć udział?

Przygotuj CV i list motywacyjny, który będzie podstawą kwalifikacji.
Wypełnij formularz dostępny na stronie https://laboratoriumwolnosci.pl/szkola-letnia/.
Rejestracja trwa do 12 czerwca.

Koszt: Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały dla uczestników. Dojazd na koszt własny.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube