DIECEZJALNA KONFERENJA KATECHETYCZNA Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej uprzejmie informuje, że z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w sobotę dnia 5 września 2020 roku o godz. 10.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie odbędzie się konferencja dla katechetów naszej diecezji.

W programie konferencji: uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego dr. Ryszarda Kasyny, koncelebrowana z księżmi wizytatorami, wykład delegata biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. kanclerza dr. Adama Kałduńskiego, który przedstawi "Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej".

Ksiądz Biskup Diecezjalny zatwierdził "Wytyczne…" do których przestrzegania zobowiązani są duchowni, osoby konsekrowane i świeckie zatrudnione w instytucjach podlegających władzy biskupa pelplińskiego oraz uczestniczące w dziełach przez te podmioty prowadzonych lub organizowanych (np. wolontariusze, animatorzy, moderatorzy itp.), katecheci oraz inne osoby otrzymujące missio canonica.

Jesteśmy wszyscy zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Wytycznych. Mamy również obowiązek przesłania podpisanej deklaracji o przestrzeganiu "Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej" do dnia 5 września 2020 r. na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, 83-130 Pelplin, ul. Bpa Dominika 11 lub można złożyć deklarację na naszej wrześniowej konferencji.

Tekst "Wytycznych", formularz deklaracji oraz prezentacja znajdują się na stronie diecezjalnej, w dziale instytucje, u Delegata Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży:  https://diecezja-pelplin.pl/instytucje/delegat-biskupa-ds-ochrony-dzieci-i-mlodziezy.

Do udziału w konferencji zobowiązani są katechetki i katecheci świeccy oraz siostry zakonne. W konferencji uczestniczą dekanalni wizytatorzy nauczania religii.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk