Decyzją Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w roku szkolnym 2020/2021 nadal możemy korzystać z dotychczasowych podręczników i zeszytów ćwiczeń do katechezy.

W tym roku pojawią się podręczniki do klasy pierwszej i piątej szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych oparte na nowej podstawie programowej. Sukcesywnie, w kolejnych latach zostaną przygotowane podręczniki do następnych klas. W naszej diecezji korzystamy z podręczników Wydawnictwa WAM z Krakowa i Wydawnictwa Świetego Wojciecha z Poznania, które na swoich stronach internetowych opracowują dla katechetów dodatkową ofertę w postaci wielu materiałów pomocniczych, w tym także teraz na czas pracy zdalnej. Aktualne numery programów i podręczników znajdują się na stronie komisji wychowania: www.katecheza.episkopat.pl 

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk